Helhetshälsa

Allt inom Hälsa & Skönhet

Hälsa är ett brett begrepp som innefattar en rad olika faktorer för både fysisk och psykisk hälsa. God hälsa definieras i vardagligt språk som frånvaron av svårigheter och sjukdom. Det innefattar en känsla av gemenskap tillsammans med familj och vänner, en god självkänsla och en fysiskt välmående kropp.

God hälsa kräver omvårdnad av alla tre delarna eftersom negativa effekter på en av faktorerna även påverkar de andra två. Därför finns det en rad olika behandlingar som innefattas i begreppet skönhet och hälsa. Alltifrån skönhetsbehandlingar som kan hjälpa till att förbättra självkänslan till kognitiv beteendeterapi som behandlar sömnsvårigheter, ångest och depression. Välgörande skönhetsbehandlingar som utförs i lugna miljöer kan hjälpa både psyke och kropp till avslappning. Att regelbundet ta del utav skönhetsbehandlingar har även goda effekter på självkänslan vilket ökar det psykiska välbefinnandet och därmed den psykiska hälsan överlag.

Att göra förändringar i livet mot en bättre fysisk eller psykisk hälsa bör ske i etapper för att inte överväldiga kroppen. Förändringar som sker i låg dos över lång tid har större chans för att blir bestående. För att uppnå god hälsa krävs en balans mellan livets olika delar innefattande alltifrån fysisk aktivitet och kost till hälsosamma relationer. God hälsa upptäcks av andra genom skratt, glädje och sprudlande energi.